pravoslavni.cz

Bohoslužby

Sv. Liturgie se koná každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci od 10:00 v Milovicích a každou neděli od 10:00 ve Staré Boleslavi.
Každou sobotu večer od 18:00 se ve Staré Boleslavi slouží večerní.

Upozornění: Dne 23. 3. 2019 ve Staré Boleslavi Večerní Bohoslužba nebude
Občanský kalendář Den v týdnu Chrám sv. Kateřiny v Milovicích Kaple sv. Václava ve Staré Boleslavi

23. 3. 2019

Sobota

9:30 - Hodinka Třetí a Šestá

10:00 - Svatá Liturgie sv. Jana Zlatoústého

24. 3. 2019

Neděle

2. neděle Velkého postu - Sv. Řehoře Palamy

8:30 - Jitřní

10:00 - Svatá Liturgie sv. Basila Velikého

26. 3. 2019

Úterý

18:00 - Liturgie předem posvěcených darů sv. Řehoře Dvojeslova

30. 3. 2019

Sobota

18:00 - Večerní

31. 3. 2019

Neděle

3. neděle Velkého postu - Uctívání sv. Kříže

8:30 - Jitřní

10:00 - Svatá Liturgie sv. Basila Velikého

2. 4. 2019

Úterý

18:00 - Liturgie předem posvěcených darů sv. Řehoře Dvojeslova

6. 4. 2019

Sobota

18:00 - Večerní

7. 4. 2019

Neděle

4. neděle Velkého postu - Sv. Jana Klimaka; Zvěstování Bohorodičce

8:30 - Jitřní

10:00 - Svatá Liturgie sv. Basila Velikého

9. 4. 2019

Úterý

18:00 - Liturgie předem posvěcených darů sv. Řehoře Dvojeslova

13. 4. 2019

Sobota

9:30 - Hodinka Třetí a Šestá

10:00 - Svatá Liturgie sv. Jana Zlatoústého

18:00 - Večerní

14. 4. 2019

Neděle

5. neděle Velkého postu - Sv. Marie Egyptské

8:30 - Jitřní

10:00 - Svatá Liturgie sv. Basila Velikého

16. 4. 2019

Úterý

18:00 - Liturgie předem posvěcených darů sv. Řehoře Dvojeslova

20. 4. 2019

Sobota

18:00 - Večerní

21. 4. 2019

Neděle

6. neděle Velkého postu - Květná, Vjezd Páně do Jeruzaléma

8:30 - Jitřní

10:00 - Svatá Liturgie sv. Jana Zlatoústého