Pravoslavná církevní obec v Milovicích

O NÁS


Vitejte na strankách pravoslavné církevní obce v Milovicích

Naše pravoslavná církevní obec je součástí Pražské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Tato církev je autokefální a je součástí jedné svaté všeobecné a apoštolské Církve Kristovy. Při plnění svého spasitelného poslání se řídí Písmem svatým, Svatou tradicí, posvátnými kánony a rozhodnutími vlastních sněmů. Působnost církve se vztahuje jednotně na celé území České a Slovenské republiky. Členové církve jsou věřící v ní pokřtění, pomazaní svatým myrem, anebo s ní kanonicky sjednocení. Církev se administrativně člení na dvě územní části: na eparchie v České republice a na eparchie v Slovenské republice. Dále se člení na arciděkanáty (okružní protopresbyteriáty), děkanáty (protopresbyteriáty) a církevní obce.

Naším eparchialním archierejem je Jeho Vysokopřeosvícenost Michal (občanským jménem ThLic. Michal Dandár Ph.D.), arcibiskup pražský a českých zemí.

Duchovním správcem Pravoslavné církevní obce v Milovicích je jerej Mgr. Konstantin Moravenov.

V chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské v MilovicíchKALENDÁŘ


Dnes je ,
( juliánského církevního kalendáře)

© Pravoslavný kalendář

PROGRAM BOHOSLUŽEBKvěten

1.5. (18.4.)    SVATÁ VELKÁ NEDĚLE PASCHY
  Vzkříšení Kristovo
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého
12:00 – Posvěcení pokrmů

4.5. (21.4.)    Středa:   17:00 – Večerní

8.5. (25.4.)    DRUHÁ NEDĚLE PASCHÁLNÍ
  Sv. apoštola Tomáše
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého

11.5. (28.4.)    Středa:
17:00 – Večerní
18:00 - Panychida

15.5. (2.5.)    TŘETÍ NEDĚLE PASCHÁLNÍ
  Sv. žen myronosic
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého

18.5. (5.5.)    Středa:   17:00 – Večerní

22.5. (9.5.)    ČTVRTÁ NEDĚLE PASCHÁLNÍ
  O mrtvicí raněném
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého

24.5. (11.5.)    Úterý:
  Sv. apoštolům rovni Cyril a Metoděj
  10:30 – Sv. liturgie

25.5. (12.5.)    Středa:   17:00 – Večerní

29.5. (16.5.)    PÁTÁ NEDĚLE PASCHÁLNÍ
  O samaritánce
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého

Červen

5.6. (23.5.)    ŠESTÁ NEDĚLE - PASCHÁLNÍ
  O slepém
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého

9.6. (27.5.)    Čtvrtek:
  Nanebevstoupení Páně
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého

12.6. (30.5.)    SEDMÁ NEDĚLE - PO PASŠE
  Sv. Otců I. Všeobecného sněmu
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého

19.6. (6.6.)    PADESÁTNICE – SV. TROJICE
  Seslání Sv. Ducha na apoštoly
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého

26.6. (13.6.)    PRVNÍ NEDĚLE PO PADESÁTNICI
  Všech Svatých
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého

PRAVIDELNÝ PROGRAM


Pravidelně každou neděli a o svátcích.

9:30 Jitřní  
10:30 Liturgie

Pravidelně každou středu.

17:00 Večerní

Kontaktní informace

Dukelská 348/7, 28924 Milovice
+420 722 015 023
milovice@pravoslavni.cz

IČO: 03759407
Číslo účtu PCO v Milovicích: 2600736280/2010 Fio banka
IBAN: CZ6320100000002600736280
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Na tento účet můžete posílat dary chrámu a příspěvky na nové ikony a vybavení. Všem dárcům a dobrodincům předem děkujeme!

GALERIE


Pravoslavná církevní obec v Milovicích