Pravoslavná církevní obec v Milovicích
Filiální Pravoslavná církevní obec ve Staré Boleslavi

O NÁS


Vítejte na stránkách Pravoslavné církevní obce v Milovicích a filiální Pravoslavné církevní obce ve Staré Boleslavi

Naše pravoslavná církevní obec je součástí Pražské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Tato církev je autokefální a je součástí jedné svaté všeobecné a apoštolské Církve Kristovy. Při plnění svého spasitelného poslání se řídí Písmem svatým, Svatou tradicí, posvátnými kánony a rozhodnutími vlastních sněmů. Působnost církve se vztahuje jednotně na celé území České a Slovenské republiky. Členové církve jsou věřící v ní pokřtění, pomazaní svatým myrem, anebo s ní kanonicky sjednocení. Církev se administrativně člení na dvě územní části: na eparchie v České republice a na eparchie v Slovenské republice. Dále se člení na arciděkanáty (okružní protopresbyteriáty), děkanáty (protopresbyteriáty) a církevní obce.

Naším eparchialním archierejem je Jeho Vysokopřeosvícenost Michal (občanským jménem ThLic. Michal Dandár Ph.D.), arcibiskup pražský a českých zemí.

Duchovním správcem Pravoslavné církevní obce v Milovicích je jerej Mgr. Konstantin Moravenov.

Chrám sv. Kateřiny Alexandrijské v MilovicíchKALENDÁŘ


Dnes je ,
( juliánského církevního kalendáře)

© Pravoslavný kalendář

PROGRAM BOHOSLUŽEBČerven

5.6. (23.5.)    ŠESTÁ NEDĚLE - PASCHÁLNÍ
  O slepém
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého

9.6. (27.5.)    Čtvrtek:
  Nanebevstoupení Páně
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého

12.6. (30.5.)    SEDMÁ NEDĚLE - PO PASŠE
  Sv. Otců I. Všeobecného sněmu
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého

19.6. (6.6.)    PADESÁTNICE – SV. TROJICE
  Seslání Sv. Ducha na apoštoly
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého

26.6. (13.6.)    PRVNÍ NEDĚLE PO PADESÁTNICI
  Všech Svatých
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého

Červenec a Srpen

Od 27.6. (14.6.) do 11.7. (28.6.) - PŮST SVATÝCH APOŠTOLŮ

3.7. (20.6.)    2. NEDĚLE PO PADESÁTNICI
  VŠECH SVATÝCH ZEMÍ NAŠICH
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého

7.7. (24.6.)    Čtvrtek: Narození sv. Jana Křtitele
  9:30 – Jitřní
10:30 – Sv. liturgie sv. Jana Zlatoústého

10.7. (27.6.)    3. NEDĚLE PO PADESÁTNICI
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého

12.7. (29.6.)    Úterý: Sv. apoštolů Petra a Pavla
  9:30 – Jitřní
10:30 – Sv. liturgie sv. Jana Zlatoústého

17.7. (4.7.)    4. NEDĚLE PO PADESÁTNICI
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého

24.7. (11.7.)    5. NEDĚLE PO PADESÁTNICI
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého

6. až 9. neděli po Padesátnici se bohoslužby v Milovicích nekonají.
Doporučuje se účast na nedělních bohoslužbách v Mladé Boleslavi nebo v Praze.

28.8. (15.8.)    10. NEDĚLE PO PADESÁTNICI
  ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého

Chrám sv. Klimenta ve Staré Boleslavi

Kontaktní informace

Dukelská 348/7, 28924 Milovice
+420 722 015 023
milovice@pravoslavni.cz

IČO: 03759407
Číslo účtu PCO v Milovicích: 2600736280/2010 Fio banka
IBAN: CZ6320100000002600736280
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Na tento účet můžete posílat dary chrámu a příspěvky na nové ikony a vybavení. Všem dárcům a dobrodincům předem děkujeme!

Chrám sv. Kateřiny Alexandrijské

Chrám sv. Klimenta

GALERIE


Pravoslavná církevní obec v Milovicích