Pravoslavná církevní obec v Milovicích

O NÁS


Vitejte na strankách pravoslavné církevní obce v Milovicích

Naše pravoslavná církevní obec je součástí Pražské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Tato církev je autokefální a je součástí jedné svaté všeobecné a apoštolské Církve Kristovy. Při plnění svého spasitelného poslání se řídí Písmem svatým, Svatou tradicí, posvátnými kánony a rozhodnutími vlastních sněmů. Působnost církve se vztahuje jednotně na celé území České a Slovenské republiky. Členové církve jsou věřící v ní pokřtění, pomazaní svatým myrem, anebo s ní kanonicky sjednocení. Církev se administrativně člení na dvě územní části: na eparchie v České republice a na eparchie v Slovenské republice. Dále se člení na arciděkanáty (okružní protopresbyteriáty), děkanáty (protopresbyteriáty) a církevní obce.

Naším eparchialním archierejem je Jeho Vysokopřeosvícenost Michal (občanským jménem ThLic. Michal Dandár Ph.D.), arcibiskup pražský a českých zemí.

Duchovním správcem Pravoslavné církevní obce v Milovicích je jerej Mgr. Konstantin Moravenov.

V chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské v MilovicíchKALENDÁŘ


Dnes je ,
( juliánského církevního kalendáře)

© Pravoslavný kalendář

PROGRAM BOHOSLUŽEBDuben

2.4. (20.3.)    ZÁDUŠNÍ SOBOTA – rodičovská
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého (zádušní)

3.4. (21.3.)    3. NEDĚLE VELKÉHO PÚSTU
  Uctívání sv. Kříže
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Basila Velikého

6.4. (24.3.)    Středa:
17:00 – Liturgie předem posvěcených Darů
18:30 – Akathist

7.4. (25.3.)    Čtvrtek: Zvěstování přesvaté Bohorodičky
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého

9.4. (27.3.)    ZÁDUŠNÍ SOBOTA – rodičovská
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého (zádušní)

10.4. (28.3.)    4. NEDĚLE VELKÉHO PÚSTU
  Sv. Jana Sinajského
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Basila Velikého

13.4. (31.3.)    Středa:
17:00 – Liturgie předem posvěcených Darů
18:30 – Veliký kánon Ondřeje Krétského

17.4. (4.4.)    5. NEDĚLE VELKÉHO PÚSTU
  Ct. Marie Egyptská
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Basila Velikého

20.4. (7.4.)    Středa:
17:00 – Liturgie předem posvěcených Darů

24.4. (11.4.)    6. NEDĚLE VELKÉHO PÚSTU - Květná
  Vstup Páně do Jeruzaléma
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého

27.4. (14.4.)    VELKÁ STŘEDA
17:00 – Liturgie předem posvěcených Darů

28.4. (15.4.)    VELKÝ ČTVRTEK
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Basila Velikého
17:00 – 12 Evangelií o utrpení Ježíše Krista

29.4. (16.4.)    VELKÝ PÁTEK
18:00 – Večerní
19:00 – Opelo Kristovo

30.4. (17.4.)    VELKÁ SOBOTA
18:00 – Večerní s liturgií sv. Basila Velikého
20:00 – Čtení Skutků
20:00 – Půlnočnice
24:00 – Paschální jitřní

Květen

1.5. (18.4.)    SVATÁ VELKÁ NEDĚLE PASCHY
  Vzkříšení Kristovo
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého
12:00 – Posvěcení pokrmů

4.5. (21.4.)    Středa:   17:00 – Večerní

8.5. (25.4.)    DRUHÁ NEDĚLE PASCHÁLNÍ
  Sv. apoštola Tomáše
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého

11.5. (28.4.)    Středa:
17:00 – Večerní
18:00 - Panychida

15.5. (2.5.)    TŘETÍ NEDĚLE PASCHÁLNÍ
  Sv. žen myronosic
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého

18.5. (5.5.)    Středa:   17:00 – Večerní

22.5. (9.5.)    ČTVRTÁ NEDĚLE PASCHÁLNÍ
  O mrtvicí raněném
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého

24.5. (11.5.)    Úterý:
  Sv. apoštolům rovni Cyril a Metoděj
  10:30 – Sv. liturgie

25.5. (12.5.)    Středa:   17:00 – Večerní

29.5. (16.5.)    PÁTÁ NEDĚLE PASCHÁLNÍ
  O samaritánce
  9:30 – Jitřní
10:30 – Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého

PRAVIDELNÝ PROGRAM


Pravidelně každou neděli a o svátcích.

9:30 Jitřní  
10:30 Liturgie

Pravidelně každou středu.

17:00 Večerní

Kontaktní informace

Dukelská 348/7, 28924 Milovice
+420 722 015 023
milovice@pravoslavni.cz

IČO: 03759407
Číslo účtu PCO v Milovicích: 2600736280/2010 Fio banka
IBAN: CZ6320100000002600736280
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Na tento účet můžete posílat dary chrámu a příspěvky na nové ikony a vybavení. Všem dárcům a dobrodincům předem děkujeme!

GALERIE


Pravoslavná církevní obec v Milovicích